Tag Archive : język obcy

Podręczniki do technikum

Zmiana systemu kształcenia wymusiła równocześnie zmianę programu nauczania. Do tej pory 3 i 4 letnie liceum i techniku był szkołami, do których uczniowie szli po gimnazjum. Po ostatniej reformie szkolnictwa, dwa typu szkół są szkołami bezpośrednio po kształceniu podstawowym. Wydłużył się również cykl nauczania, odpowiednio do lat 4 i 5. Zmiana programu wymusiła również zmianę podręczników, które dostosowane są do tych zmian. Tania Książka – podręczniki do technikum to cały zestaw materiałów, przygotowujących uczniów zarówno do egzaminu maturalnego jak i egzaminu zawodowego. To książki do nauki przedmiotów humanistycznych, ścisłych, języków obcych oraz przedmiotów zawodowych.

Przedmioty humanistyczne

Do przedmiotów humanistycznych zalicza się:

  • język polski,
  • historię,
  • Wiedzę o społeczeństwie.

Tylko dzięki dobrym podręcznikom, uczniowie są w stanie prawidłowo przygotować się do najważniejszego egzaminu w szkole średniej – egzaminu maturalnego. Przedmioty humanistyczne jako podstawa programowa, przygotowują z zakresu ogólnego. Wśród podręczników do nauki przedmiotów humanistycznych, najczęściej wybiera się podręczniki Nowa Era, Operon, WSiP i innych czołowych wydawnictw. Topową pozycją jest podręcznik “Ponad słowami”, do nauki języka polskiego.

Do przedmiotów ścisłych zalicza się:

  • matematykę,
  • geografię,
  • biologię,
  • chemię,
  • fizykę.

Przedmioty ścisłe określają kierunek, w jakim podążać mogą uczniowie w czasie swojej dalszej edukacji. Podręczniki na ogół oparte są na podstawowym tylko zakresie nauczania, natomiast program rozszerzony, dostosowywany jest do wybranych kierunków w szkołach średnich albo indywidualnie, w kierunku przygotowania maturalnego. Oferta edukacyjna jest zatem niczym nie ograniczona, a wybór zestawu podręczników zależy od danego typu szkoły.

Języki obce

Języki obce to obowiązkowa część nauki w klasach technikum czy liceum. Dostosowanie zakresu programowego zależy od indywidualnych potrzeb, kierunku i profilu szkoły średniej czy zakresu wiedzy uczniów. Bardzo duży wybór podręczników, dostosowany jest do zakresu danego programu nauczania.

Przedmioty zawodowe

Technikum to również przedmioty zawodowe, które przygotowują uczniów do egzaminu zawodowego, w którym zdobywają dyplom technika. Aby tak się stało, muszą zostać dopracowane w możliwie najbardziej przyswajalny sposób oraz posiadać odpowiedni zakres materiałów. Wszystkie oferowane podręczniki spełniają te wymagania i przygotowują uczniów szkół o różnych profilach, do egzaminów potwierdzających ich kwalifikacje zawodowe.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com